dissabte, 28 de novembre del 2009

DEL CAOS A L'ESTRÈS

Després d'un primer mes d'absolut caos en els horaris, aules, professorat, coordinació, espais, assignatures i subassignatures, hem passat a l'estrès: treballs individuals, treballs col·lectius, lectures de llibres, articles y dossiers, redaccions, presentacions, controls d'assistència, exàmens...
Ningú s'imaginava la càrrega de treball que està comportant Bolònia, tanta que ja comença a haver-hi reunions de deganat amb coordinació per replantejar-s'ho tot de cara a l'any que ve.
Ja reconeixen que s'han equivocat!!!